Sura El-'Ādijāt / "Bojni konji"

Tumačenje sure El-'Ādijāt / "Bojni konji" prema mišljenju Muhameda Asada (1900-1992), jednog od najutjecajnijih muslimana XX vijeka. Citirano iz njegovog poznatog komentara "Poruka Kur'ana", a koje se nalazi u prijevodu na bosanski jezik u izdavaštvu izdavačke kuće "El-Kalem".

 Pročitaj više

Razmišljanje o kur'anskim ajetima

Odlomak iz teksta "Jezik i razmišljanje . . . jezik i Kur'an" autora Ammara es-Sewaha, sirijskog istraživača za jezik, Kur'an i savremenu vjersku misao, doktoranta na Univerzitetu "Marmara" u Istanbulu. Čitav tekst je u pripremi.

 Pročitaj više