U hadisima Božijeg Poslanika, mir neka je s njim, među mnogim nazivima za Kur'an nalazi se i izraz - ٌمَأْدُبَة - u značenju hrane koja se pravi za svečani objed povodom nekog važnog događaja. 

 

Time je Božiji Poslanik htio reći da se čovjek, učeći Kur'an, nalazi na gozbi kod Allaha na koju je On pozvao Svoje robove. 

 

Dakle, ko nauči nešto od Kur'ana kao da je uzeo nešto od te hrane. Božiji Poslanik je napravio ovo poređenje jer kako hrana daje snagu tijelu, tako je Kur'an daje srcu.

124565956_1283503345333344_4370351947955067141_n.jpgUkoliko imate pitanja, primjedbi ili prijedloga pošaljite poruku preko forme ispod.

author