Učenje Kur'ana u vakufnamama bosansko-hercegovačkih vakifa

 

Kur'an je duhovni vodič svakog muslimana i muslimanke. Učenje Kur'ana simbolizira nadu u bolje sutra, u bolji svijet, u bolje nas. Druženjem s njim, u našim životima uvijek će biti radosti i smiraja. Naše putovanje i druženje s Kur'anom nikada ne prestaje. Niti kada prođemo Sufaru, niti kad savladamo pravila učenja, niti kada memorišemo prvi džuz ili posljednju stranicu Mushafa. To putovanje traje čitav život, u primjeni naučenog, podučavanju drugih, strpljenju na iskušenjima i zahvalnosti na blagodatima. To putovanje se nastavlja i u kaburu, kada će nam ono što smo naučili od Kur'ana biti jedini drug, a na Ahiretu pribaviti sigurnu nagradu.

 

Svjesni veličine, blagodati i vrijednosti učenja i slušanja Božije Riječi, mnogi bosansko-hercegovački vakifi u svojim vakufnamama zavještali su učenje Kur'ana ili određenih poglavlja iz Kur'ana, u određeno doba dana, uz određene novčane naknade za uložen trud i izdvojeno vrijeme, te poklanjanje sevaba od proučenog pred njihove, duše njihovih roditelja i drugih članova porodice.

 

Služeći se podacima iz knjige "Vakufname iz Bosne i Hercegovine - XV i XVI vijek" u izdanju Orijentalnog instituta u Sarajevu, navesti ćemo dijelove vakufnama nekoliko mostarskih vakifa, a koji potkrepljuju gore navedeno.

 

Vakufnama Ćejvan-ćehaje, sina Abdurahmana, iz 1558.

 

"(Vakif je takođe odredio da džamija) ima imama. (...) Poslije jutarnje molitve učiće glasno suru Jasin. (...) Također će mu  se isplaćivati po 2 dirhema za učenje sure El-En'am, poslije jutarnje molitve, svakog dana, u džamiji, bez ikakve žurbe. (...) (Mujezinu) će se isplaćivati po 1 dirhem dnevno za učenje sure En-Nebe' poslije popodnevne molitve i sure El-Mulk poslije noćne molitve.

 

Vakufnama Nesuh-age Vučjakovića iz 1564-65.

 

"(...) Također je odredio da lice koje bude imam u toj džamiji uči po dva džuza uzvišenog Kur'ana i da mu se isplaćuju po 2 dirhema svakog dana; da uči suru Jasin poslije jutarnje molitve, za dušu vakifa i da mu se za to isplaćuje 1 dirhem svakog dana; da uči u podne po jedno ašere iz Kur'ana i da mu se za to isplaćuje po 1 dirhem svakog dana. (...) Odredio je da mujezin uči po 1 džuz Kur'ana svakog dana, i da nagradu od toga pokloni za dušu Šemse-hatun, a da mu se isplaćuje po 1 dirhem svakog dana."

 

Vakufnama hadži Mehmed-bega (Karađoz-bega) iz 1570.

 

"(Vakif) je odredio (...) za učenje sure Jasin poslije jutarnje molitve imamu, takođe, po 1 dirhem dnevno. (Vaizu) za učenje sure El-En'am njemu pripada, prema želji vakifa, dok bude živ - neka Allah učini njegov život dugim - 1 dirhem dnevno. Poslije (njegove) smrti učenje (sure) El-En'am zamijeniće se učenjem jednog džuza uzvišenog Kur'ana za njegovu dragu dušu. Za učenje jednog džuza uzvišenog Kur'ana poslije jutarnje molitve za dušu njegovog sina Muhamed-bega, neka Allah učini svijetlim njegov grob, pripada mu  po 1 dirhem dnevno. (...) Za učenje ašereta poslije popodnevne molitve za dušu njegovih roditelja po 1 dirhem svakog dana."

 

Za učenje jednog džuza pred dušu Vjerovjesnika, vakifovih sinova, hadži Jusufa i Sulejman-bega, vakif je dvojici mujezina odredio po 1 dirhem svakog dana. 

Za učenje jednog džuza poslije jutarnje molitve pred dušu Mustafe-age i vakifove umrle supruge, Gulšah-hatun, vakif je kajimu (osoba koja čuva džamiju i inventar), uz uslov pravilnog učenja Kurana, odredio da mu se isplaćuje po 1 dirhem svakog dana.

 

Vakufnama Derviš-age, sina Bajezida (Bajezidagića), iz 1593.

 

"Zatim je spomenuti vakif - neka vječiti Gospod primi njegova dobra djela - odredio imamu, mujezinu i kajimu, svakom posebno, svakog dana, po 2 dirhema koji su u opticaju s tim da skupa uče u spomenutom mesdžidu poslije obavljanja podnevne molitve, svakog dana tri džuza Kur'ana uzvišenog i Furkana časnog i to po pravilima tedžvida, a ne nabrzinu i u žurbi. Spomenuti imam pokloniće sevab od onoga što prouči za dušu spomenutog vakifa - neka ga Allah uzvišeni obaspe svojim blagodatima. Jedan od druge dvojice pokloniće sevab od onoga što prouči za dušu oca vakifa, a drugi za dušu njegove majke."

 

FB_IMG_1641719055130.jpgUkoliko imate pitanja, primjedbi ili prijedloga pošaljite poruku preko forme ispod.

author