Online prijavu možete popuniti ovdje.

 

Proljetni ciklus u Centru

Polaznici u tekućem ciklus, koji je počeo 15.02.2016 god., su raspoređeni u 14 grupa u kojima uče sufaru, tedžvid za početnike, tedžvid za napredne i hifz.

 Pročitaj više