Kasida u slavu Poslanika Muhammeda, a.s.

U povodu Rebī'u-l-evvela, mjeseca rođenja Allahova poslanika i miljenika, Prvog učača Kur'ana, Muhammeda, a.s., donosimo vam prijevod predivne kaside Es-subhu bedā min tal'atihī (الصبح بدا من طلعته):

 Pročitaj više

Ishodišta harfova i značenje ajetā

Autor u tekstu na zanimljiv način iznosi i obrazlaže značenja pojedinih ajeta kroz prizmu ishodišta harfova pozivajući se pri tome na mišljenja nekoliko eminentnih mufessira iz klasičnog perioda, ali i mišljenja profesora iz savremenog doba.

 Pročitaj više