Šu'betov rivajet (komparacija između Šu'betovog i Hafsovog rivajeta)

Dostupno: Ne

Cijena: 10 KM Naruči knjigu

Autor: Armin Abaza

Godina izdanja: 2013 (Mostar)

Izdavač: Karađoz-begova medresa, Muftijstvo mostarsko, Medžlis IZ Mostar i Fondacija "Hifz časnog Kur'ana" u Sarajevu

Broj stranica: 115 (mehki uvez)


Recenzija priručnika Šu'betov rivajet autora hfz. Armina Abaze

Tokom posljednje decenije, kad broj naših hafiza permanentno raste iz mjeseca u mjesec, javlja se sve veći interes za teorijsko i praktično izučavanje raznolikih formi učenja Kur'ana – kiraeta. Neki hafizi su magistrirali i doktorirali iz te oblasti, dok su drugi stekli idžazetname za 1, 7 ili 10 kiraeta učeći Kur'an pred eminentnim učiteljima (šejhovima) kurra hafizima. Najrašireniji način učenja Kur'ana u islamskom svijetu je prema Hafsovoj predaji (rivajetu) od kufanskog imama Asima. Kod nas se, također, prakticira Hafsov rivajet te su svi tedžvidski udžbenici i sve aktivnosti poučavanja Kur'anu usklađeni s tim rivajetom.

Poznato je da imam Asim, osim Hafsa, ima još jednog prenosioca kiraeta. Njegovo ime je Šu'be. Iako dvojica spomenutih ravija prenose kiraet od istog imama, njihov metodološki način primjene tedžvida i izgovora nekih kur'anskih riječi značajno se razlikuju. Naši učači Kur'ana, pogotovo hafizi, imaju se priliku detaljno upoznati sa Šu'beovim rivajetom zahvaljujući novom priručniku koji je priredio kurra hfz. Armin Abaza, profesor Kiraeta u Karađoz-begovoj medresi i direktor Centra za učenje Kur'ana u Mostaru.

Priručnik Šu'betov rivajet (komparacija između Šu'betovog i Hafsovog rivajeta) nudi osnovna saznanja o historiji nastanka i razvoja kiraetske nauke. Autor prijemčivim stilom piše o temama kao što su značenje pojma "7 harfova", unifikacija i umnožavanje Mushafa, fenomen redukcije brojnih kiraetskih predaja na 10 autentičnih kiraeta, uloga Ibn-Mudžahida i Ibnul-Džezerija u naučnoj verifikaciji 7, odnosno 10 mutevatir kiraeta i dr. Sadržaj knjige fokusiran je na metodološke principe Šu'beovog rivajeta u komparaciji sa Hafsovim rivajetom. Svako pravilo objašnjeno je uz odgovarajuće primjere iz Kur'ana. Da bi učenje Šu'beovog rivajeta bilo što lakše i uspješnije, autor je ponudio tabelarni prikaz leksičkih, morfoloških i sintaksičkih razlika između Hafsovog i Šu'beovog rivajeta kroz cijeli Kur'an usklađenih sa mushafskim pravopisom naznačivši uredno brojeve ajeta i imena sura.

Priručnik Šu'betov rivajet pojavljuje se kao dragocjen priručnik svim našim učačima Kur'ana koji se žele upoznati s prirodom nastanka kiraetske nauke, ali i savladati pravila učenja Kur'ana zasnovana na Šu'beovoj predaji od imama Asima.

 

Recenzenti:

doc. dr. hfz. Dževad Šošić

doc. dr. Almir Fatić

Sarajevo, 22. 10. 2013.

 


Želite naručiti knjigu? Popunite formu ispod.