Piše: hfz. Melisa Hujdur

Najbolje druženje  je druženje sa Kur'anom, a ako je to druženje u halki - zajedničkom učenju Kur'ana, onda je to posebna ljepota. Takvu ljepotu smo naučili  da dijelimo od vremena Poslanika s.a.v.s. pa do danas. Mnogi ashabi zajedno sa Poslanikom s.a.v.s. dijelili su najposebnije trenutke svoga života, a naročito one koje su proveli sa njim slušajući plemenite ajete Kur'ana Časnog i učeći zajedno sa njim. Sigurno je to jedno od njima najdražih trenutaka koje pamte u svome životu, jer druženje sa Allahovom Knjigom i Poslanikom s.a.v.s. koji je imao najplemenitiju ćud činili su te trenutke u njihovim životima obasjanim svjetlošću i prekrivenim Allahovom milošću. Neki ashabi su, poput Muaza ibn Džebela, na smrtnoj postelji plakali, žaleći što neće moći više prisustvovati halkama Kur'ana. To nam govori o vrijednosti halke, o vrijednosti ucenja i slušanja Kur'ana. Na slican nacin kaže se i u hadisu koji prenosi Ebu Hureje radijallahu anhu da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Neće se skupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća, kako bi učili Allahovu Knjigu i međusobno je izučavali, a da se na njih neće spustiti smiraj i prekriti ih milost, i meleki ih okružiti, a i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega. ”

Hvala Allahu, ovaj mjesec ramazan i blagodat jednog takvog druženja u halki osjetile su i polaznice Centra za učenje Kur'ana koje su sa svojom muallimom  po prvi put u svojim životima bile učači jedne ramazanske mukabele. Do sada su polaznice bile umogućnosti samo slušati mukabelu, međutim, godišnji trud učenja Kur'ana i prisustvovanja na časovima u Centru za učenje Kur'ana je dao rezultat da su polaznice ovaj ramazan mogle same da budu učači mukabele. Zbog okolnosti panedemije mukabela je bila organizovana online u 12h svakog dana. Svaki dan je mukabeli prisustvovalo i učilo oko 20 žena koje su sa velikom željom jedva iščekivale svaki dan i trenutak kada će one po prvi put u ramazanu učiti svoju stranicu na mukabeli. Pored učača mukabele bilo je i slušateljki koje su izrazile želju  da budu polaznice CUK-a.

Na kraju mjeseca ramazana, sa završetkom mukabele bilo je mnogo suza radosnica zbog blagodati završetka hatme Kur'ana koju su neke od njih prvi put proučile u ramazanu.  Da Allah nagradi naše organizatore Centra za učenje Kur'ana, muallime i muallime, sve naše polaznike i polaznice za svaki proučeni harf na Sudnjem nagradu obilnom nagradom i da učini da Kur'an bude zaštita za naš grad i našu državu Bosnu i Hercegovinu.

IMG-fd8c64aa518fd16321ef21776dcdcbb4-V.jpgIMG-92745d9b5d86469dd1a697246e1a05d1-V.jpg


Ukoliko imate pitanja, primjedbi ili prijedloga pošaljite poruku preko forme ispod.