Nova oprema za Centar koju je donirala "Svjetskoj organizaciji za hifz" iz Džedde.

10

1995

9