Predavanje koje je održao Kenan Šurković, urednik Islamic arts magazina, na temu: "Umjetnost ukrašavanja Kur'ana". Predavanje je organizovano povodom obilježavanja prve godišnjice Centra za učenje Kur'ana.

9

2784

2