19. evropsko takmičenje učača Kur'ana u Zagrebu na kojem je Suad Godušević osvojio 1. mjesto u kategoriji "Hifz 5. džuzeva".

6

3171

4