Dr. Enes Kerzun, šef Odsjeka za naučna istraživanja i TV – programe pri Svjetskoj organizaciji za hifz Časnog Kur'ana iz Džede, u posjeti Centru za učenje Kur'ana.

14

2770

3