VII takmičenje u hifzu Kur'ani-kerima u BiH koje organizuje Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Fondacija „Hifz Časnog Kur'ana“ u Sarajevu i Svjetska organizacija za hifz Kur'an-i Kerima iz Džedde, a na kojem su predstavnici Centra za učenje Kur'ana osvojili prva tri mjesta u kategoriji "HIfz 5 džuzeva": Zekija Krvavac 1. mjesto, Amina Mujela 2. mjesto i Suad Godušević 3. mjesto.

22

2856

4