Predavanja iz Džezerijje, jednog od najpoznatijih djela iz oblasti Tedžvida.

2

2394

4