Predavanja iz Džezerijje, jednog od najpoznatijih djela iz oblasti Tedžvida.

2

1883

4