Delegacija Svjetske organizacije za hifz časnog Kur'ana iz Džedde (22. 05. 2012) u posjeti Centru za učenje Kur'ana. Delegaciju su činili Muhammed M. Sunbul, šef Vjersko-prosvjetne službe, njegov pomoćnik Halid A. b. Osman i dr. Džemal Muslih, direktor Fondacije za hifz časnog Kur'ana.

14

2817

3