Seminar održan 05. 01. 2012. godine za imame Medžlisa IZ Mostar na temu: "Nastanak i razvoj tedžvidske nauke i obaveznost pravilnog učenja Kur'ana".

5

2788

4