Dana 06. 12. 2011. godine održani su prvi časovi u Centru za učenje Kur'ana.

14

2873

2