Centar za učenje Kur'ana u Mostaru čiji su osnivači Mostarsko muftijstvo, Karađoz-begova medresa i Medžis IZ-e Mostar prigodnom svečanosti upriličenoj u džamiji Bosanski mudžahidi u Sjevernom logoru označio je završetak još jednog ciklusa učenja, proučavanja i memoriranja Kur'ana časnog.

59

2439

2